projektová činnost, inženýring
a dozorování staveb

KDO JSEM A CO NABÍZÍM

Zpět


Více informací k nabídce projektové činnosti

Pasporty staveb - legalizování stávajících staveb, ke kterým se nedochovala projektová dokumentace a které nejsou zapsány v katastru nemovitostí. Pasport stavby zajistím včetně ověření dokumentace stavebním úřadem a následným vyřízením zápisu do katastru nemovitostí

Dopravní napojení stavby na komunikaci (nový vjezd na pozemek), včetně souhlasu dopravního inspektorátu a povolení silničního správního úřadu

Výkres situace pro osazení typové stavby na pozemek včetně řešení napojení na inženýrské sítě

Projektová dokumentace pro dodatečné přípojky inženýrských sítí, např. plynová přípojka pro změnu zdroje vytápění apod., k veškerým dokumentacím zajistím i potřebná povolení

Projektová dokumentace pro povolení změny užívání bytových i nebytových objektů (např. zřízení provozovny pro podnikání v RD nebo bytovém domě, vestavbu podkrovního bytu aj.)

Projektová dokumentace pro částečnou nebo úplnou uzavírku komunikace pro provedení přípojek inženýrských sítí, včetně souhlasu dopravního inspektorátu a povolení silničního správního úřadu

Zprostředkuji zpracování dokumentací vytápění, větrání, elektroinstalace, vodoinstalace a kanalizace, vnějšího a vnitřního plynovodu, výpočtu denního a umělého osvětlení, PENB (průkaz energetické náročnosti budov), měření radonu, hydrogeologických posudků, projektů pro studny a ČOV (čistírny odpadních vod)

K projektům zpracovávám také stavební rozpočty v programu KROS 4 v cenové soustavě ÚRS

Rekonstrukce staveb se zdánlivě těžko řešitelnou stavebnětechnickou dispozicí beru jako výzvu a řešení se snažím najít pro každou situaciVíce informací o mě

Od roku 2009 jsem držitelem autorizace ČKAIT 0401934 v oboru pozemní stavby

Ke každému stavebníkovi se snažím přistupovat individuálně a maximálně splnit požadavky jeho stavebního záměru, aby byl s mnou odvedenou výslednou prací a poskytnutými službami co nejvíce spokojen

Pravidelně se účastním školení výrobců stavebních materiálů a systémů a doplňuji si znalosti k aktuálním stavebním trendům a inovacím ve výstavbě

Dlouholetým působením ve stavebnictví mám spoustu kontaktů na šikovné řemeslníky a ke každé stavební činnosti mohu doporučit nebo zprostředkovat realizaci dle požadavků stavebníka

KONTAKTUJTE MĚ

Máte zájem o mé služby? Neváhejte mi napsat nebo zavolat.Jaroslav Butal

Druhá 380/12, 408 01 Rumburk

IČ: 04784081


E-mail: ButalJaroslav@seznam.cz


Telefon: +420 721 856 478